Tròng Kính Cận Màu Chính Hãng

  • Sản phẩm: Tròng kính Cận/ loạn
  • Chiếc suất: 1.56 HMCS – Khói/ trà
  • Tính năng: Chống phản xạ, chống UV, hạn chế trầy, điều chỉnh tật khúc xạ.
  • Nhà cung cấp: OSA – Singapore.
  • Nhà phân phối: Essilor Vietnam Distribution
  • Độ Cận: 0 ~ -6.00
  • Độ loạn: 0 ~ -2.00

LIÊN HỆ: 0944.555.988
NHẬN NGAY GIÁ TỐT