Kính mắt Zeiss

Năm 1846, được thành lập, ZEISS thành công vào năm 1912 trong việc áp dụng chuyên môn của mình về kính mắt. Nhắc đến Zeiss thì chúng ta đã biết thương hiệu chuyên về tròng kính cao cấp của Đức.

Giờ đây, Kính mắt Việt an xin giới thiệu gọng kính Zeiss chuyên về dòng Titanium cao cấp thuộc tập đoàn Stepper của Đức mang đến cho người đeo cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài.

Kính mắt Zeiss